Πληροφορίες

Ταχυδρομική διεύθυνση:

Παρ. Φιλλίπου 3, Έδεσσα, Τ.Κ. 58200

 

Τηλέφωνα:

Τηλ/Φαξ: 2381021495,

Κιν: 6974710565 / 6984727534

Email: giannousisplants@gmail.com

Χάρτης εγκαταστάσεων